مزدک

مزدک - کد کتاب 61795

400,000 ریال

فهرست : ساخت اقتصادی و اجتماعی در عصر مزدک / طبقات و گروههای اجتماعی در دوران مزدک / زمینه فلسفی ظهور مزدک / زمینه عقاید مزدک و مانی / عقاید مزدک / مزدک بامدادان / پیروان مزدک / مزدک و برزگران / مزدک و خانواده / ساخت خانواده / حقوق زن از دیدگاه مزدک / سیاست های جمعیتی / جنبش مزدکیان/ شورش در مدائن / مزدک در دادگاه / مزدکیان و خسرو انوشیروان / مزدکیان پس از شکست و ...

مشخصات فنی

نظر خود را در مورد این کتاب اظهار نمایید.

حمل رایگان در اصفهان

محموله سفارشی در سراسر کشور در کمتر از 24 ساعت در دست شما
 

تخفیف ویژه و هدیه

هر روز به خریدهای بیش از 1,000,000 ریال
 

09133252344

7 روز هفته آماده پاسخ گویی